8/13/2018

Chhengliân-To̍kphài Tùi Choánhêng-chènggī Sengbêng


Lán khiā tī 建国派 ê 立場, lán bô 贊成 beh 修憲, lán 根本 bô 需要 hiù lān hit ê ROC 憲法.
Put-jî-kò, nā beh 執行転型正義, 清算 kàu té, lán tio̍h chiok 支持.
執行転型正義, 清算黨國走狗, tùi 過去 ê 受害者 chiah ū 交代. M̄ sī 黨國走狗 beh 選舉 tiō pàng in soah, án-ne kui-khì lóng siu siu tńg khì khùn.